शिक्षा-संवाद को १६९औं अंक

by • • रेडियोComments (0)296

Print Friendly, PDF & Email

शिक्षक  मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा-संवाद  को १६९औं अंकमा हामीले, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको बारेमा गरिएको छलफल समेटेका छौं।

कार्यक्रम प्राप्त नभएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला । साथै कार्यक्रमका बारेमा तपाईका सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला ।

शिक्षा-संवाद  रेडियो कार्यक्रम
शिक्षक मासिक 
जावलाखेल, ललितपुर
फोनः ०१ ५५४३२५२, ०१ ५५४८१४२ रामजी दाहाल, ९८५१०५७८४३

 

click here dowanload shikshay-sambad episode-169 (0 downloads)

Related Posts

/*sign up form*/