शिक्षा संवाद को १५० औं अंक

by • • रेडियोComments (0)300

Print Friendly, PDF & Email

शिक्षक  मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवाद को १५०औं अंक हामीले पठाएका छौं  यो अंकमा हामीले, स्थानीय तहमा शिक्षा किन प्राथमिकतामा पर्न सकेन, त्यसबारेमा एउटा सामग्री, शिक्षण पेशाबारे एक जना प्रअसंगको कुराकानी र शिक्षकको सिर्जना समेटेका छौं ।
शिक्षा–संवाद कार्यक्रम प्राप्त नभएमा हामीलाई ०१–५५४३२५२, ५५४८१४२ खबर गर्नु होला । साथै कार्यक्रमका बारेमा तपाईका सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई चिठी तथा इमेलमा पठाउनुहोला ।

[Download not found]

Related Posts

/*sign up form*/