शिक्षा संवाद को १४९ औँ अंक

by • • रेडियोComments (0)244

Print Friendly, PDF & Email

शिक्षक  मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवाद  को १४९ औँ अंक हामीले पठाएका छौँ । यो अंकमा हामीले,अस्थायी शिक्षक नियुक्तिबारे स्थानीय तहमा भइरहेको अन्यौल हटाउन तयार पारिएको एक सामग्री, समुदायमा भिज्न र घुलमिल हुन नयाँ प्रयासको थालनी गरेको एक संस्थागत विद्यालयबारे रिपोर्ट र विद्यार्थीका कुरा समेटेका छौँ ।

[Download not found]

Related Posts

/*sign up form*/