शिक्षा संवाद को १४७ औँ अंक

by • • रेडियोComments (0)204

Print Friendly, PDF & Email

शिक्षक  मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवाद को १४७ औँ अंकमा  एउटा असल शिक्षकले विद्यार्थीको कमजोर सिकाइ स्तर उकास्दैमा कसरी आत्मबल जगाउन सक्छ ?  सामग्री र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क बनाउन के कस्ता चुनौती छन्  । यस विषयमा रिपोर्ट समेटेका छौँ ।

शिक्षा–संवाद  कार्यक्रम प्राप्त नभएमा हामीलाई ०१–५५४३२५२, ५५४८१४२ खबर गर्नु होला । साथै कार्यक्रमका बारेमा तपाईका सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई चिठी तथा इमेलमा पठाउनुहोला ।

[Download not found]

Related Posts

/*sign up form*/