शिक्षा संवाद को १४६ औं अंक

by • • रेडियोComments (0)451

Print Friendly, PDF & Email

शिक्षक  मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवाद को १४६ औं  अंकमा कक्षामा आधारित प्रारम्भिक कक्षा पठन सीपको अवस्था के छ  ? यस संबन्धमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका उपसचिव उत्तर कुमार पराजुलीसँग गरिएको कुराकानी,सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न शीर्षकका अनुदान निजी श्रोतका शिक्षकको तलबमा खर्च गर्न थालेको विषयमा रिपोर्ट र शिक्षकको श्रृजनासमेटेका छौँ ।

[Download not found]

Related Posts

/*sign up form*/