शिक्षा संवाद को १४५ औं अंक

by • • रेडियोComments (0)176

शिक्षक  मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवाद  को १४५ औं  अंकमा नयाँ शिक्षक पदपूर्तिमा भइरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा एक रिपोर्ट, विद्यार्थीलाई सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी गराएर कसरी गणित सिकाउन सकिन्छ, एक शिक्षकको अनुभव र विद्यार्थी कस्ता शिक्षक मन पराउँछन् ?

शिक्षा संवाद को १४५ औं अंक (0 downloads)

Related Posts

/*sign up form*/