शिक्षा संवाद को १४४ औँ अंक

by • • रेडियोComments (0)270

Print Friendly, PDF & Email

शिक्षक  मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवाद  को १४४ औँ अंक हामीले पठाएका छौँ । यो अंकमा हामीले स्थानीय सरकारले शिक्षाको सम्पत्ति हडप्दै गरेको विषयमा रिपोर्ट,संस्थागत विद्यालयमा संस्कृत विषयको पठनपाठन सुरु हुन थालेको संबन्धमा सामग्री र शक्ति माध्यमिक विद्यालय, गोरखाका प्रधानाध्यापक निरजबाबु भट्टराईको अनुभव समेटेका छौँ ।

[Download not found]

Related Posts

/*sign up form*/