शिक्षा संवादको १३५ औँ अंक

by • • रेडियोComments (0)210

Print Friendly, PDF & Email

शिक्षक मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवाद को १३५ औँ अंकमा हामीले, विद्यालयले अभिभावकसँग आफूलाई नजिक्याउन गरेको असल अभ्यास, तङरिदै गरेको एउटा सामुदायिक विद्यालय तथा जिज्ञासा र जवाफलाई समेटेका छौं । कार्यक्रम प्राप्त नभएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला । साथै कार्यक्रमका बारेमा तपाईका सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला ।

कार्यक्रम प्राप्त नभएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला । साथै कार्यक्रमका बारेमा तपाईका सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला ।

Click here to download episode 135 (26 downloads)

Related Posts

/*sign up form*/