शिक्षा संवादको १३१ औँ अंक

by • • रेडियोComments (0)511

Print Friendly, PDF & Email

शिक्षक मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवाद को १३१ औँ अंकमा नमूना विद्यालय कार्यक्रम किन अघि बढ्न सकेन, सार्वजनिक विद्यालयका चुनौती र अवसरबारे एक शिक्षकको अनुभव र बालबालिकाका लागि अमृत दृष्टि पोषणका संबन्धमा सामग्री समेटेका छौँ ।

कार्यक्रम प्राप्त नभएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला । साथै कार्यक्रमका बारेमा तपाईका सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला ।

 

click here dowanload shikshay-sambad episode-131 (0 downloads)

Related Posts

/*sign up form*/